Wybielanie zębów

Na czym polega wybielanie zębów?

  • Polega na złożonych reakcjach utleniania dzięki którym uwalniany wolny rodnik tlenu penetruje wzdłuż pryzmatów szkliwnych do zębaty.
  • W zębinie następuje rozpad odpowiedzialnych za przebarwienia cząsteczek organicznych do wody i dwutlenku węgla.
  • Preparaty nie są szkodliwe i nie osłabiają szkliwa ani struktury zęba

Przyczynami przebarwień zębów najczęściej są:

  • płytka nazębna, pożywienie, używki, napoje
  • wady rozwojowe szkliwa i zębiny
  • zmiana koloru związana z wiekiem
  • urazy, martwić, leczenie kanałowe

W naszym gabinecie stosujemy wybielanie zarówno zębów z żywą miazgą jak i po leczeniu endodontycznym.

Cyt. "Endoprotetyka". Maciej Żarow

Gdy zachodzi konieczność rozjaśnienia wszystkich zębów stosujemy 2 metody

  1. wybielanie w warunkach domowych na szynach wykonanych w laboratorium technicznym
  2. wybielanie na jednej wizycie w gabinecie tzw. "szybkie"

1. Technika wybielania w domu została wprowadzona w latach 80 tych xx wieku. Polega na zastosowaniu nadtlenku karbamidu 10-15% zakładanego przez pacjenta na wykonane wcześniej indywidualnie szyny. Terapię tę stosuje się od 5 do 14 dni.
2. Druga metoda w przypadku gdy pacjentowi zależy na czasie jest wykonywana 35% nadtlenkiem wodoru w ciągu 30 do 60 minut. Wadą tej metody jest nierzadko silna nadwrażliwość zębów.

Czy lampy przyspieszają wybielanie?
Wg. Haywood VB Tooth Whitening Quintessence Publishing Co. Inc. 2007: "Badania wykazały że aktywacja światłem nie wpływa na efektywność lub końcowy efekt wybielania, a jedynie stwarza tymczasową iluzję większego wybielenia poprzez odwodnienie zęba".

Do wybielania zębów martwych używamy 35% nadtlenku wodoru np. w preparacie Opalescence Endo. Preparat zakłada się wewnętrznie.
Najczęściej należy wykonać powtórne leczenie kanałowe ponieważ często pasty wypełniające kanały stosowane w przeszłości powodowały właśnie te przebarwienia. Niestety trwałość wybielania zębów martwych może być wątpliwa. W badaniach obserwuje się nawrót przebarwienia po pewnym czasie. Możliwe że zęby po leczeniu endodontycznym są bardziej wrażliwe na absorbcję barwników. W takiej sytuacji konieczne jest dodatkowo wybielanie zewnętrzne na szynach lub zastosowanie licowek.